V týdnu jsme pro naše deignérky a architektky uspořádali školení nových sérií výrobce Atlas Concorde, spojený s prezentací firmy Polystone a Velkoformáty Praha. Setkání směřovalo k navázání nové užší spolupráce. V přátelské atmosféře se nám podařilo zpříjemnit si pracovní dopoledne v době, která zrovna nenahrává pořádání mezinárodních veletrhů.