Design baterií Venti20 přichází s vlastní emocionální silou a schopností zobrazit obsah umění a poezie do každodenních předmětů.  Umožňuje imaginativní hrou dosáhnout na půvab aeleganci  „řvoucích“ 20. let, jeho krásy a energie, oslavovat život a připravovat se na budoucnost s optimismem a radostí.